Turneringsregler

Turneringen skal gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert breddereglementet og gjennomføres etter spillereglene for futsal.

Følgende utvidelse gjøres av breddereglementet §2-3 "Unntak fra kravene til alder", i hht punkt (3):
I Sigdal Cup Futsal tillates bruk av 1 overårig spiller pr lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel. Denne spilleren kan ikke spille i egen aldersklasse, eller eldre årsklasser i Sigdal Cup Futsal.

Følgende tilpasninger fra spillereglene blir gjort:
• Regel 1: Spillebanen er fast oppmerket som håndballbane
• Regel 3: I sluttspill avgjøres kampen med 1x5 min ekstraomgang etter golden goalprinsippet. Se gjennomføring under.
• Regel 5: Andredommer ikke påkrevd. I utgangspunktet en dommer.
• Regel 6: PRAKTISERES IKKE: Tidtaker og tredjedommer
• Regel 7: PRAKTISERES IKKE: Spilletider: J 13 år 1x18min / J 11-12 år 1x15 min
• Regel 8: Kampen og ekstraomganger starter med dropp
• Regel 13: PRAKTISERES IKKE: Akkumulerte regelbrudd

Lagene spiller 5'erfotball
Kampen starter med dropp fra midtstreken
Keeper kan kaste/sparke over midten
Innkast erstattes med innspark

Personlig premie til alle spillere, lagpokal til nr 1-4 i J13.

Spilleberettigelse 
Alle spillere må være spilleklare etter NFFs lover. 

Jenter 11-12 år I utgangspunktet er det kun lov å delta på ett lag i samme klasse. Det er mulig å overføre spillere fra andre lag i samme klasse ved lite spillere. Med den hensikt å få gjennomført kampene. Lagledere på lag som har få spillere må orientere lagledere på motstanderlag om dette.

Jenter 13 år En spiller kan en spiller kun delta på ett lag. Lagslister skal være levert sekretariat før første kamp starter.

Spillesystem 
J11-12 spiller minimum tre kamper torsdag 30.12. J13 spiller innledende onsdag 29.12. med sluttspill senere samme dag.

Spillesystem J13Innledende spill med serie med tre, fire eller fem lag, de to beste lagene fra hver pulje går videre til sluttspill. Det kan forekomme at de beste 3er-lagene går videre.

Poengsystem Seier = 3 p Uavgjort = 1 p Tap = 0 p

Plassering i puljen bestemmes av antall poeng. Ved like mange poeng avgjøres rekkefølgen slik: 1) Målforskjell 2) Antall scorede mål 3) Innbyrdes oppgjør 4) Loddtrekning I de klassene der tredje beste lag går videre og det er ulikt antall lag i puljene, rangeres 3`er lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, skal målforskjell og antall scorede mål deles på antall spilte kamper, ev. loddtrekning.

Spillesystem sluttspill Ved uavgjort etter full tid spilles det en ekstraomgang på inntil 5 minutter. Ingen pause før ekstraomgangen. Laget som scorer først i ekstraomgangen vinner kampen. Ved uavgjort etter ekstraomgang avgjøres kampen på straffespark.

Ekstraomgangen gjennomføres slik

• De to første minuttene: 4 spillere, inklusiv keeper
• De to neste minuttene: 3 spillere, inklusiv keeper
• Resten av tiden: 2 spillere, inklusiv keeper

Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller og ny dropp foretas ved igangsetting av spillet.

Hvis utvisninger medfører at laget får mindre enn to spillere igjen på banen, skal laget beholde to spillere på banen og motstanderen setter inn en ekstra spiller.

Straffesparkkonkurranse
Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de var på benken da kampen ble avblåst.

Ved uavgjort etter 3 straffespark, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. Samme rekkefølge. Det tas nå ett og ett spark. Det laget som først får et mål mer en motstander etter likt antall spark vinner straffesparkkonkurransen.

Gule/røde kort
Gult: Turneringen spilles sammenhengende og man soner etter 3–1–1.
Rødt: Juryen bestemmer antall kamper det skal sones.

Protester
Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 minutter etter kampslutt og leveres skriftlig senest 20 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyr på kr 500. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Jury
Juryleder: Kjell Alseth, Stjørdals/Blink
Jurymedlemmer: Mona Østgård, Freidig og Inge Kappel, Sjetne

Draktlikhet Ved draktlikhet skal det laget som står først i kampoppsettet skifte. Sekretariatet har vester til utlån.

Lag som ikke møter Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultat 0–0. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets kamper.